Депозит – умна инвестиция ли е?

Начало  »  Актуално в блога  »  Депозит – умна инвестиция ли е?

Актуално в блога

Депозитът представлява метод за съхранение на спестяванията ни, който в България е изключително популярен и предпочитан пред другите опции за спестяване. Статистиката към средата на 2019 година отразява този факт, показвайки, че банковите депозити в България надхвърлят 52 милиона лева. Този вид спестяване продължава да бъде предпочитан дори след спада на лихвите по депозитите, защото вдъхва доверие, че парите ни са на сигурно място.

 

Депозитът и спестовната сметка са подобни по някои аспекти, но имат и различия. Депозитът осигурява гаранция за вложените средства, защото те са защитени от специален фонд с лимит от 196 000 лв. на лице. Това го прави по-сигурен от алтернативите като съхранение на пари у дома. Въпреки това, депозитът обикновено е свързан със срок и не позволява свободно теглене на пари без последици за лихвата. При изтегляне преди изтичане на срока, могат да се приложат такси от банката, както и да има загуба на лихва.

 

Откриването на депозит е разумен избор, тъй като предпазва спестяванията от различни рискове като кражба, наводнения и пожари. За да осигурите сигурността на вашия депозит, трябва да спазвате определени мерки за сигурност, като не споделяте лични пароли и не записвате PIN-кода си на картата.

 

Срочният депозит има определен срок, защото банката използва вложените средства да генерира печалба чрез инвестиции. Лихвата се начислява върху депозита и се изплаща след изтичане на срока. При предсрочно изтегляне, не се получава лихва.

Какво е нужно за откриване на депозит?

За отваряне на депозит трябва да бъдете пълнолетни и да предоставите личен документ. Някои видове депозити могат да имат изисквания за минимална вноска.Нужно е също да предоставите документ за произход на парите, ако те надхвърлят определена от закона сума. Лихвата зависи от срока на депозита и може да се изчисли с калкулатор за депозити. Големите периоди обикновено са свързани с по-високи лихви.

 

Гаранцията на влога осигурява, че определена сума на вашия влог е защитена в случай на фалит на банката. Фондът за гарантиране на влоговете компенсира влогове до 196 000 лв. на лице. При обща стойност на влоговете, надхвърляща тази сума, част от средствата може да се загубят.

Депозитът е подходящ за тези, които имат спестявания, които не планират да използват в близко бъдеще и желаят да гарантират сигурността и растежа на техните средства.

сейф за депозит

Кредит и депозит – прилики и разлики

Кредит и депозит са два различни финансови инструмента, използвани както от потребители, така и от бизнеси. Въпреки че и двата понятия са свързани с финансовите трансакции, те имат също и значителни разлики. Ето приликите и разликите между кредита и депозита:

Прилики:

  1. Предоставят се от финансови институции: И кредитите, и депозитите са услуги, предоставяни от банки и други финансови институции.
  2. Извлечение на пари: В двата случая можете да изтеглите пари от банковата си сметка. При депозитите обаче съществуват ограничения и срокове, в които тегленето може да доведе до загуба на лихва или налагане на такси.

Разлики:

Кредит:

  1. Значение: Кредитът представлява заемане на пари от банки, фирми за бързи кредити или друг тип финансови институции като се задължавате да върнете заемената сума с лихви.
  2. Ползвател: Кредитът се използва, когато вие или вашата фирма се нуждаете от допълнителни финансови ресурси, за да изпълните проекти, да платите сметки, да закупите имот, автомобил и т.н.
  3. Трансфер на пари: При кредита парите се прехвърлят от кредитора към вас и след това трябва да бъдат върнати с определени погасителни вноски.
  4. Гаранции: За да вземете кредит, често е необходимо да предоставите гаранции или обезпечение. При теглене на потребителски заем финансовата компания извършва оценка на вашата кредитоспособност и финансова стабилност.

Депозит:

  1. Значение: Депозитът представлява влагане на пари в банка или финансова институция с цел съхранение и увеличаване на спестенията ви.
  2. Ползване: Депозитът се използва, когато искате да съхраните пари или да ги инвестирате във финансова компания, която ви предоставя лихва.
  3. Трансфер на пари: При депозита вие прехвърляте парите към банката или финансовата институция с цел съхранение и получаване на лихва след изтичане на срока.
  4. Гаранции: Депозитите обикновено не изискват гаранции или обезпечение. Те се разглеждат като по-сигурен начин за съхранение на пари.

Кредитът и депозитът се използват за различни цели и имат различни условия и изисквания. Кредитът ви предоставя временен достъп до финансови ресурси, които трябва да върнете с лихви. Депозитът ви предоставя възможност да съхранявате пари и да получавате лихва върху тях. Важно е да разберете предимствата и недостатъците на всеки от тези финансови инструменти, за да решите кой от тях е подходящ за вашите конкретни финансови цели. Имайте предвид, че вече много банки не предлагат депозити и е важно да сте информирани за промените в ЕЦБ и българското законодателство.

 

Най-четени

Виж други публикации от категорията