Възможности за отпускане на кредит с лошо ЦКР

Начало   »  Възможности за отпускане на кредит с лошо ЦКР

Преди да обсъдим какво е характерно при отпускане на кредит с лошо ЦКР, нека хвърлим светлина какво е то лошо ЦКР. Това е абревиатурата на централен кредитен регистър – държавен регистър, организиран и поддържан от Българската народна банка (БНБ). В същността си представлява информационна система, в която се отразява кредитната задлъжнялост на клиентите на всички банкови и небанкови финансови институции, дружества за електронни пари и платежните институции, извършващи дейност на територията на страната ни.

Регистърът дава възможност да се централизира информацията за кредитната задлъжнялост на клиентите на споменатите институции. От друга страна самите финансови организации ползват тази информация, за да проверяват кредитната задлъжнялост на кредитоискателите си. Регистърът обобщава цялата тази информация, която се ползва и за нуждите на БНБ.

Независимо от размера на кредитите те всички се подават към ЦКР, като финансовите институции имат отговорността да предоставят до 15-то число всеки месец информация за актуалното състояние на всичките си кредити през предходния.

Банков и бърз кредит с лошо ЦКР

Влошената кредитна история предполага отпускане на кредит с лошо ЦКР. В случай, че допуснеш да се стигне до такава ситуация можеш да се възползваш от банков кредит или такъв от небанкова нефинансова институция. Изборът естествено зависи от възможностите ти и ситуацията, в която се намираш, както и кредитната ти история.

  1. Възможностите, които би имал с банковите кредити, в случай на влошено ЦКР са значително по-ограничени. Банките са доста по-стриктни по отношение на това колко задлъжнели и некоректни са клиентите им. От друга страна те предлагат и значително по-високи суми и дълги срокове. С тях създават предпоставка за още по-висока задлъжнялост сред по-рисковите клиенти.
  2. Фирмите за бързи кредити са алтернатива на банките, когато става въпрос и за влошено ЦКР. Повечето от тях имат значително по-либерална риск политика, което предполага по-висок шанс за одобрение там. Разбира се, при небанковите финансови компании отпусканите суми и срокове са много по-малки в сравнение с банковите продукти. Голяма част от всички фирми за бързи кредити изискват по-малко информация в процеса по кандидатстване. Други пък не правят проверка на кредитна история и това дава шанс на клиенти с влошена такава.

Независимо от това обаче, дали си клиент на банка или небанкова финансова компания, ако не обслужваш редовно кредита си, то това ще доведе до влошаване на кредитната ти история. Трябва да подхождаш еднакво отговорно, независимо от това какъв вид кредит ползваш в момента.

Компании, отпускащи кредит с лошо ЦКР

Както вече споменахме по-голям е шансът за одобрение за кредит с лошо ЦКР сред небанковите финансови институции. За да разбереш предварително дали избраната от теб фирма кредитира клиенти с лошо ЦКР е желателно да провериш уебсайта ѝ. Това е важно, защото като има компании, които категорично не кредитират такива клиенти.

Обикновено на интернет страницата на компанията има информация дали тя кредитира лица с влошена кредитна история, но не бива да приемаш това за абсолютно „чиста монета“. Всичко е възможно да бъде доста субективно и това, че една компания е обявила, че кредитира с лошо ЦКР не е абсолютна гаранция. Все пак задлъжнялостта може да е различна, исканата сума и срок също. Риск политиката на всяка фирма е индивидуална. Границите между одобрение и отказ могат да бъдат в доста широки диапазони.

ръкостискане при подписване на договор за кредит с лошо ЦКР

Добре е да потърсиш консултация и с представител на фирмата. Той ще може да ти даде повече яснота за шансовете, съобразно твоята ситуация. Компаниите, които работят изцяло онлайн обикновено могат да осигурят кредитна консултация по телефона. Фирмите, които имат клонова мрежа могат да ти предложат среща в офиса или на удобно за теб място, дори в дома ти. Информираността е полезно нещо, така че се възползвай максимално, особено, когато става дума за кредитиране.

Коя оферта за кредит с лошо ЦКР да избереш?

Има два основни принципа, които трябва да спазваш, в случай че се наложи да кандидатстваш за кредит, когато си с лошо ЦКР.

В случай, че имаш текущи необслужвани кредити. В такава ситуация, ако е неизбежно да вземеш нов кредит, се придържай към малки суми и срокове по новите кредити. Търси предложения без олихвяване, обикновено компаниите, отпускащи кредит до заплата предлагат такива оферти. По този начин ще натовариш по-малко месечния си бюджет. И ще можеш да се справиш с трудната ситуация по-лесно.

В случай, че нямаш текущи необслужвани кредити, но си с лоша кредитна история, натрупана от вече погасени, но кредити с просрочвани вноски през последните пет години. Тук ти на практика си изплатил вече всичките и стари задължения, по които си допускал просрочия, и заради които си влошил рейтинга си през годините. В такава ситуация, ако възможностите ти го позволяват е възможно да кандидатстваш за по-голяма сума. Тук естествено, не трябва да игнорираш това, че подобрението в платежното ти поведение с времето ще подобрява кредитната ти история. Това ще ти дава по-големи възможности за финансиране в бъдещето. Не трябва да забравяш, че лошата история може да се подобри. Съветваме те да мислиш в тази насока, когато поемаш нов ангажимент по кредит.

Таблица 1. Разлики между текущи и минали необслужвани кредити
Текущи необслужвани кредити Минали необслужвани кредити
Шанс за одобрение По-малък По-голям
Възможност за кредитиране Небанкова компания Небанкова компания, Банка

Основни причини, които ще те доведат до ситуация, в която да вземаш кредит с лошо ЦКР

Забава по плащане

Първата причина, която ще те доведе до влошаване на ЦКР е нередовното плащане на вноски по текущ кредит или кредити (ако имаш няколко паралелни). Както вече споменахме всяка институция отчита към централния кредитен регистър на месечна база историята по обслужването на всички свои активни кредити. Допуснеш ли забава дори по една вноска, това ще бъде отразено в ЦКР. Кредитният ти рейтинг започва да спада от този момент. Колкото повече вноски просрочваш, толкова повече ще пада.

Надценяване на възможностите

Важно е да си наясно какво можеш да си позволиш и какво не. Взимането на кредит със сума, чието възстановяване ще натоварва месечния ти бюджет не е препоръчително. Ясно е, че се случва нуждата често пъти да превишава възможностите, но не бива да допускаш да взимаш кредит, който не можеш да си позволиш да обслужваш. Не бива да забравяш, че освен възстановяването на взетата сума, всеки кредит има и цена – лихва и допълнително оскъпяване по различни услуги (ако си избрал да ползваш такива). Има компании, които предлагат и кредит до заплата без лихва, но там обикновено отпусканата сума е по-малка. Възможно е и важат допълнителни условия – най-често подобни предложения касаят само първия кредит към компанията.

Паралелни кредити

Колкото повече кредити имаш в един и същ момент, толкова по-голям е шансът ти да усвоиш следващия кредит с лошо ЦКР. Множеството кредити сами по себе си създават предпоставка за пропуски в обслужването. Влизане в спиралата на дълговете е един много неприятен момент, от който е много трудно да се излезе бързо. Започнеш ли да взимаш нов кредит, за да обслужиш друг/други е първият сигнал за влизане в подобна спирала. В такава ситуация е важно да можеш да реагираш с правилното решение, така че да стопираш развитието на процеса. Трябва да помислиш за вариант, чрез който да потърсиш обединяване на задължения под един нов кредит. Било то от фирма за бързи кредити или от банка (ако дължимата сума е станала значителна).

инфографика за кредит с лошо цкр - какво да не допускаш

Превантивни мерки, които ще те предпазят от ситуация, в която да търсиш кредит с лошо ЦКР

  1. Отговорно поведение по отношение на броя кредити. Не взимай всеки път, когато имаш нужда от спешен кредит веднага. Търси алтернативи на кредитирането, когато си на път да влезеш в дългова спирала. Помисли в какво си добър и потърси варианти да изкарваш допълнителни пари от това. Има много възможности за надомна допълнителна работа, ако можеш да извършваш различни ремонтни дейности. Потърси близки и познати, които биха имали нужда от съдействие и можеш да изкараш допълнителни пари. Или просто започни временно да работиш допълнително, в свободното си време.
  2. Поискай повишение на работното си място. Този съвет често предизвиква усмивки, но не е изключено да получиш такова, ако си го поискаш. Съответно с повечето изкарани средства ще можеш по-добре да обслужваш текущия си кредит/кредити.
  3. Вариант е и да потърсиш пари на заем от близки и познати. Това разбира се не е особено препоръчително, тъй като може да доведе до разваляне на отношения. Пред влошаване на кредитна история обаче би било опция. Всичко естествено зависи и от това колко пари ти трябват. Ако сумата е значителна, то възможността за взимане на заем от близки намалява, тъй като рискът става по-голям и съответно опциите за потенциални „кредитори“ намаляват.
  4. Търси постоянно контакт с кредитора ти. Винаги можеш да поддържаш добри, дори близки взаимоотношения с кредитния си консултант. Така ще можеш да разчиташ допълнително на него при негативни ситуации. Било то с консултация, било то с отсрочка, която би те спасила от попадане в регистрите на ЦКР. Не бива да гледаш на кредитния консултант като на човек, който трябва да срещаш възможно най-рядко. Той може да бъде много полезен за теб, ако се научиш да го използваш правилно.

Кредит с лошо ЦКР – съвети за излизане от ситуацията

Ако вече си допуснал влошаване на своето ЦКР трябва да започнеш да мислиш за действия, които ще започнат да го подобряват. Никога не е късно, винаги може да измислиш начин. Винаги можеш да излезеш от цикъла на взимане на кредит след кредит с лошо ЦКР.

Спри с новите кредити

На първо време е желателно да спреш да взимаш нови кредити. Направи разчет на текущите си задължения и ги съпостави с приходите си. Прецени кои месечни разходи би могъл да ограничиш, така че да ти останат свежи пари настрана, с които да започнеш да покриваш просрочените си задължения. Не забравяй, че взимането на нов кредит, за да покриеш стария само ще влоши ситуацията ти във времето. Отлагаш в момента едно задължение, но то ще дойде пак следващия месец, а тогава ще имаш ангажимент и по новия кредит.

Потърси възможност за рефинансиране

Поинтересувай се дали кредиторът ти или някой от кредиторите (в случай че са повече), или пък друг нов такъв, може да ти предложи обединяване на задължения, така че да намалиш общия сбор на сумата по вноските. Например, нека приемем, че имаш 4 кредита и плащаш вноски по всичките в размер на общо 800 лв. Обаче в момента не можеш да си позволиш повече от 600 лв. на месец за вноски по кредити. В този случай е удачно да провериш какви са възможностите за рефинансиране. Напълно възможно е да има кредитор, който да е склонен да изплати всичките ти задължения. Това ще стане като ти отпусне един по-голям кредит, с по-ниска вноска, за по-дълъг период. Така ще се освободиш от четирите задължения и ще имаш само едно. Отделно ще плащаш по него вноска от например 600 лв. или по-малко.

Помисли за ипотечен кредит

В случай, че си задлъжнял прекалено много може да не ти остане друг вариант, освен да ипотекираш някакво имущество. Това ще ти осигури средства, с които да покриеш старите си задължения, но ще бъде отново вид рефинансиране. Обикновено при този вид кредит залагаш нещо свое (най-често имот) за определена сума. В случай, че спреш да обслужваш и този кредит обаче е доста вероятно, че ще загубиш залогът. Тук вече, трябва да си си научил всички уроци. С новия заем е важно да бъдеш коректен и да не достигаш до просрочия. Вземеш ли кредит с обезпечение имот, не бива да забравяш нито за миг, че ако не го обслужваш, рискуваш много.

Таблица 2. Повече за рефинансирането
Рефинанс с ипотечен кредит Рефинанс с потребителски кредит
По-големи суми По-малки суми
Обезпечение върху имущество Може и да не изисква обезпечение

И в обобщение – лошото ЦКР може да подейства и положително

Като заключение, ако си с лоша кредитна история не означава, че взимането на кредит с лошо ЦКР не може да ти подейства и положително. Не забравяй, че всичко си зависи от теб и твоя начин на планиране и поведение.

  • Избирай правилно типа кредит. Дали ще е банков потребителски или ипотечен, или пък ще се възползваш от предложение на небанкова финансова институция. Важното в случая е да имаш правилна преценка.
  • Избирай правилно сумата и срока. Не забравяй, че ти ще си този, който ще е отговорен за този кредит. Прецени добре възможностите си и вземи толкова пари, колкото си способен да връщаш в желания срок.

инфографика за кредит с лошо цкр - как да избереш

Доброто планиране може да ти подейства положително. Така с времето ще подобриш своето ЦКР и ще излезеш от трудната ситуация. Това ще ти осигури по-добри условия при взимането на нов кредит в бъдеще.